Utrudnienia w ruchu 27.02.-05.03.2017

Informujemy, iż w dniach 27.02.2017 r. - 05.03.2017 r. w związku z przcami przygotowawczymi w ramach realizacji obwodnicy m. Suwałki, głównie pracami związanymi z wycinką drzew, karczowaniem karpin oraz wyjazdem z budowy samocodów ciężarowych, moga pojawić się utrudnienia w ruchu:

 

  • Droga gminna 102003B (od DW nr 653 do DW nr 655) - ograniczenie prędkości do do 30 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do 03.03.2017r.
  • Ul. Szwajcaria (km 0+740,73 - odc B) - ograniczenie prędkości do do 30 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do 06.03.2017r.
  • ul. Krzywólka ( km 7+700 - Odc. A) - ograniczenie prędkości do do 30 km/h. Zakaz wyprzedzania.  - planowany czas trwania utrudnienia do odwołania (wyjazd z budowy);
  • DK nr 8 (łącznica w km 10+418 - Odc. A;) - ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do odwołania (wyjazdy z budowy)
  • DG102024B w m. Kuków (k 6+180 - Odc. A) - ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do 10.03.2017r.
  • DG102024B w m. Zielone Królewskie (skrzyżowanie z DP nr 1146B) - ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do 28.02.2017r.
  • Droga nr 653 Suwałki-Olecko km 27+338-km 28+253 (przecięcie trasy głównej w km 4+660 Odc A) - ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do  odwołania;
  • Droga nr 652 Suwałki-Kowale Oleckie km 34+960 -km 35+634 (przecięcie trasy głównej w km 6+747 Odc A) - ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do  odwołania;
  • Droga nr 655 ul. Reja (przejęcie Trasy głównej w km 122+087 - Odc. A) - ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zakaz wyprzedzania. jednostronne zwężenie jezdni. - planowany czas trwania utrudnienia do  odwołania;

 

Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz o umożliwienie pojazdom wyjazdu z budowy.