Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-11

W dniu 19.07.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe WD-11, który został wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej DW655 nad Obwodnicą Miasta Suwałki w km 12+086,44 (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61 wraz z dojazdami do obiektu usytuowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej DW 655 Jeleniewo – Olecko od km 0+000,00 – 0+293,26 oraz od km 0+333,36 do km 0+630,74 (wg km projektowego), przed zakończenie wszystkich robót.

W związku z otrzymanym Pozwolenie na Użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót od 23.07.2018 r. został otwarty przejazd po obiekcie WD-11.