Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektów WD-1a, PZ-6 i M-7.2

W dniu 11.03.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie:

- wiaduktu drogowe WD-1a o długości 36,70 m i szerokości 9,85 m, który został wybudowany w ciągu drogi dojazdowej DD-01a w km 0+318,82  (wg km projektowego) usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej S61

- przejścia dla zwierząt PZ-6 o długości jezdni lewej 57,615 m oraz jezdni prawej 58,01 m i szerokości 28,30 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 6+976,00  (wg km projektowego)

- mostu M-7.2 o długości jezdni lewej 54,93 m oraz jezdni prawej 54,94 m i szerokości całkowitej 30,75 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 8+294,51  (wg km projektowego)

przed zakończeniem wszystkich robót.