Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-2

W dniu 31.10.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe WD-2, który został wybudowany w ciągu drogi gminnej DG102026B Zielone Kamedulskie - Suwałki nad Obwodnicą Miasta Suwałki w km 1+644,02  (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61 wraz z:

- dojazdami w ciągu drogi gminnej;

- przepustem w ciągu drogi gminnej;

- kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej

przed zakończeniem wszystkich robót.

W związku z otrzymanym Pozwolenie na Użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót od 31.10.2018 r. został otwarty przejazd po obiekcie WD-2.