Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-4

W dniu 19.11.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe WD-4, który został wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej DW653 Olecko - Sejny nad Obwodnicą Miasta Suwałki w km 4+661,67  (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61 wraz z:

- dojazdami do obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej DW653;

- rondem R1 usytuowanym w km 0+186,00 (wg km projektowego) drogi wojewódzkiej DW653;

- rondem R2 usytuowanym w km 0+798,24 (wg km projektowego) drogi wojewódzkiej DW653;

- przepustem z rur PEHD w ciągu drogi wojewódzkiej DW653;

- kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej DW653;

- oświetleniem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej DW653;

przed zakończeniem wszystkich robót.

W związku z otrzymanym Pozwolenie na Użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót od 20.11.2018 r. został otwarty przejazd przez obiekt WD-4 oraz ronda R1i R2.