Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-5

W dniu 07.12.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe WD-5, który został wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej DW652 Gołdap - Suwałki nad Obwodnicą Miasta Suwałki w km 6+746,56  (wg km projektowego) drogi ekspresowej S61 wraz z:

- dojazdami do obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej DW652;

- rondem R3 usytuowanym w km 0+515,50 (wg km projektowego) drogi wojewódzkiej DW652;

- przepustami z rur PEHD w ciągu drogi wojewódzkiej DW652;

- infrastrukturą techniczną w drodze DW652 (kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny ze studniami)

przed zakończeniem wszystkich robót.

W związku z otrzymanym Pozwolenie na Użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót od 10.12.2018 r. został otwarty przejazd przez obiekt WD-5 oraz rondo R3.