Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WE-10

W dniu 15.12.2018 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe WE-10, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 10+418,53  (wg km projektowego) przed zakończeniem wszystkich robót.