Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektów WE-1 i WE-7.1

W dniu 21.02.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe:

- WE-1 o długości 67,66 m i szerokości 35,10 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 0+431,45  (wg km projektowego)

- WE-7.1 o długości 12,+60 m i szerokości 30,75 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 8+227,93  (wg km projektowego)

przed zakończeniem wszystkich robót.