Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WE-3, WE-8 i PZ-9

W dniu 08.01.2019 roku Generalny Wykonawca otrzymał Decyzję o udzieleniu Pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowe:

- WE-3 o długości 12,60 m i szerokości 27,45 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 3+489,49  (wg km projektowego)

- WE-8 o długości 17,21 m i szerokości 29,05 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 8+867,30  (wg km projektowego)

- PZ-9 o długości 9,50 m i szerokości 30,75 m, który został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S61 w km 9+206,35  (wg km projektowego)

przed zakończeniem wszystkich robót.