Film Wrzesień

Film został wykonany w okolicach obiektu WE-7.1.