Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzieć Inwestycyjnych

[13.01.2017]

W dniu 23.01.2017 r. o godzinie 10.00 na Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbędzie się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Celem spotkania będzie rozpatrzenie Projektu Wykonawczego - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcink B.

Rozwiązanie projektowe są dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl oddział Białystok w zakładce "konsultacje społeczne".