Graficzna prezentacja postępu robót

Inwestycja jest realizowana w systemie "Projektuj i Buduj". Prace projektowe są na etapie końcowym, został złożony wniosek o ZRiD. Graficzna Prezentacja Postępu Robót będzie przedstawiona z chwilą realizacjirobót na placu budowy.