Graficzna prezentacja postępu robót

Inwestycja jest realizowana w systemie "Projektuj i Buduj". Prace projektowe zostały ukończone.

Graficzna Prezentacja Postępu Robót oraz Graficzny Postęp Robót Mostowych znajduje się w załącznikach.