Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61
- Odcinek A i Odcinek B

KONTRAKT

Przedmiot kontraktu stanowi: "Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcinek B"

Aktualności

Dnia 28.07.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 3/2017 na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Tel.: 85 66-45-800