Aktualności

14.01.2019 r. Utrudnienia w ruchu drogowym

Informujemy, iż w dniach 14.01.2019 r. - 20.01.2019 r. w związku z pracami przygotowawczymi i robotami w ramach realizacji obwodnicy m. Suwałki, głównie pracami związanymi z budową (czytaj dalej...)

20.11.2017 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-4

(czytaj dalej...)

31.10.2017 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-2

(czytaj dalej...)

19.07.2017 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-11

(czytaj dalej...)

26.10.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr 2/2017 w sprawie ZRiD stała się ostateczną

Dnia 26.10.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 2/2017 na Zezwolenie na realizację (czytaj dalej...)

16.10.2017 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie odcinka B

(czytaj dalej...)

28.07.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr 3/2017 w sprawie ZRiD stała się ostateczną

Dnia 28.07.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 3/2017 na Zezwolenie na realizację (czytaj dalej...)

27.02.2017 r. Tablice Informacyjne o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskich

Tablice informujące o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskich - Instrument "Łącząc Europę" dla zadania "Projekt i Budowa Obwodnicy miasta Suwałki  w ciągu drogi ekspresowe S61 w ramach projektu: "Budowa drogi S61 Szczuczyn - Budzisko (granica Państwa)" (czytaj dalej...)

10.02.2017 r. Rada Budowy nr 13

Dnia 08.02.2017 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Budowy nr 13 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. 

06.02.2017 r. Wejście geodetów na Teren Budowy

Za pozwoleniem Inżynier Kontraktu Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze w okresie ziowym. Pierwsze prace jakie podjął Budimex to prace geodezyjne, wyznaczanie granic inwestycji i pasa drogowego.

02.02.2017 r. Przekazanie Placu Budowy

W dniu 02.02.2017 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskij 86 w Suwałkach Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy w celu realizacji robót budowlanych (czytaj dalej...)

27.01.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego w sprawie ZRiD

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania (czytaj dalej ...)

16.01.2017 r.  Narada Techniczna nr 8

W dniu 16.01.2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Narada Techniczna nr 8 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Celem narady była analiza problemów projektowych i pozostałych, związanych z etapem Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru Robót.

 

13.01.2017 r. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 23.01.2017 r. o godzinie 10.00 na Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbędzie się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Celem spotkania będzie rozpatrzenie Projektu Wykonawczego - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcink B. (czytaj dalej...)

 

10.01.2017 r. Rada Budowy Nr 12

Dnia 09.01.2017 roku o godz 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 12 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Oprócz tego na Radzie Budowy został ustalony termin spotkania ZOPI - 23.01.2017 r. 

 

21.12.2016 r. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko wydała decyzję w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Obwodnicy miasta Suwałki Odcinek A i B. (czytaj dalej...)

 

19.12.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 10

W dniu 14.12.2016 roku w siedzibie Wykonawcy przy ul. Pułaskiego 65a w Suwałkach o godzinie 11.00 odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 10 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branży: drogowej, mostowej, teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej.

 

09.12.2016 r. Inwentaryzacja stanu istniejącego budynków przed rozpoczęciem robót

W dniach 12-16 grudnia 2016 roku w godzinach 8:00 a 16:00 Wykonawca (Budimex S.A.) zamierza przeprowadzić inwentaryzacjęstanu istniejącego budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych w okolicy miejsca prowadzenia prac (czytaj dalej...). 

 

07.12.2016 r. Rada Budowy Nr 11

Dnia 07.12.2016 roku o godz 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 11 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. 

 

05.12.2016r.  Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9

W dniu 30.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach o godzinie 12.00 odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branż teletechnicznej, sanitarnej, melioracyjnej, elektrycznej, geotechnicznej (czytaj dalej ...)

 

01.12.2016 r. Konsultacje społeczne

Dnia 09.11.2016 roku na stronie Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku pojawiło się Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Konsultacji społecznych (czytaj dalej...)


21-28.11.2016 r Badania Archeologiczne

W dniach 21.11.2016 r. - 28.11.2016 r. odbyły się badania archeologiczne na dwóch stanowiskach Poddubówek s.a. 3 i Suwałki s.a.11 (czytaj dalej ...)

 

17.11.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 8, Narada Techniczna nr 7, spotkanie w sprawie ZPRS

Dnia 17.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyły się trzy spotkania z udzialem Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.  (czytaj dalej...)

 

10.11.2016 r. Rada Budowy Nr 10

Dnia 10.11.2016 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 10 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Ponadto była omawiana sprawa związana z wydaniem decyzji ZRiD.

 

02.11.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 7

Dnia 26.10.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 7  z udziałem Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branż: teletechnicznej, energetycznej i sanitarnej.

 

20.10.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 6

Dnia 19.10.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 6  z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branży drogowej i mostowej.

 

13.10.2016 r. Rada Budowy Nr 9

Dnia 12.10.2016 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 9 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Ponadto była omawiana sprawa związana z wydaniem decyzji ZRiD.

 

05.10.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 5

Dnia 05.10.2016 roku w siedzibie Wykonawcy przy ul. Pułaskiego 65a w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 5  z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branż: teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej.

 

19.09.2016 r. - Wszczęcie postępowania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla uzyskania ZRID 

W dniu 14.09.2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (czytaj dalej...)

 

16.09.2016 r. - Prezentacja Pojektu Wykonawczego Nr 4

Dnia 15.09.2016 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 4 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z  branży drogowej i mostowej.


08.09.2016 r. - Rada Budowy Nr 8

Dnia 08.09.2016 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 8 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego.

 

31.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 3

Dnia 31.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 3 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branże: elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna i geotechniczna.


24.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 2

Dnia 24.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr  2 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branża mostowa. (czytaj dalej...)


24.08.2016 r. - Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 4

Dnia 24.08.2016 zgodnie z Warunkami Kontraktu Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4.


17.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 1

Dnia 17.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 1 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektm Wykonawczym - branża drogowa. Wykonawca przedstawił w wersji elektronicznej elementy Projektu Wykonawczego tj. Plan orientacyjny, układ komunikacyjny, Planszę zbiorczą, Przekroje: normalne, podłużne i poprzeczne.

 

10.08.2016 r. - Rada Budowy nr 7

W dniu 10.08.2016 roku w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy Nr 7 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

28.07.2016 r. Złożenie dokumentów dla uzyskania ZRID

W dniu 28.07.2016 roku Wykonawca (Budimex S.A.) złożył w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku dokumenty dla uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). (czytaj więcej...)


20.07.2016 r. -PŚP nr 3 - KOREKTA

W dniu 20 lipca 2016 roku Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 - KOREKTA.

 

Posiedzenie ZOPI - 18.07.2016 r

Dnia 18 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.  Przedmiotem obrad był "Projekt Budowlany - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 Odcinek A i Odcinek B" opracowany przez Budimex S.A. (czytaj więcej...)

 

Posiedzenie ZOPI

W dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 10.00 na Sali Konferencyjnej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Białymstoku odbędzie się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)czytaj więcej...


08.07.2016 r. - 4 wersja Projektu Budowlanego

W dniu 08 lipca 2016 roku została złożona do Zamawiającego 4 wersja Projektu Budowlanego.

 

06.07.2016 r. -PŚP nr 3

W dniu 06 lipca 2016 roku Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3.

 

23.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 6

Dnia 23 czerwca 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 6 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była inwentaryzacja problemów projektowych i innych, związanych z etapem projektowania. 

 

20.06.2016 r. - 3 wersja Projektu Budowlanego

W dniu 20 czerwca 2016 r. została złożona do Konsultanta 3 wersja Projektu Budowlanego, zawierająca uwzględnione uwagi Zamawiającego i Konsultanta. 

 

16.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 5

W dniu 16 czerwca 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczny nr 5 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była analiza problemów projektowych i pozostałych, związanych z etapem projektowania. Zostały szczegółowo omówione wszystkie branże.

 

13.06.2016 r. Rada Budowy Nr 5

W dniu 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy Nr 5 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania było szczegółowe omówienie postępu prac projektowych.

 

01.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 4

Dnia 1 czerwca 2016 roku  w siedzibie Konsultanta przy ulicy bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 4 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. (czytaj więcej...)

 

23.05.2016 r. Rada Budowy Nr 4

W dniu 23 maja 2016 r. odbyła się Rada Budowy Nr 4 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

17.05.2016 r. - wniosek o PŚP nr 2

W dniu 17 maja 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2, który został pozytywnie rozpatrzony przez Konsultanta.

 

13.05.2016 r. - Rada Techniczna Nr 3 

W dniu 13 maja 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 3 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była analiza trudności  projektowych i pozostałych, związanych z etapem projektowania.

 

20.04.2016 r. Rada Budowy Nr 3

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się Rada Budowy Nr 3 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

11.04.2016 r. - prezentacja roboczego projektu budowlanego

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta w celu prezentacji projektu budowlanego oraz omówienia ewentualnych uwag i problemów projektowych. czytaj więcej...


16.03.2016 r. Rada Budowy Nr 2

W dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 2 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

10.03.2016 r. Narada Techniczna Nr 1

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Narada Techniczna Nr 1 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

17.02.2016 r. Rada Budowy Nr 1

W dniu 17 lutego 2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 1 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

20.11.2015 r. - zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór

W dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem". czytaj więcej...


29.09.2015 r. - Zawarcie umowy na projekt i budowę

W dniu 29 września 2015 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na "Projekt i budowę Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcinek B"

Wykonawca
BUDIMEX SA

ul. Stawki 40

01-040 Warszwa

tel. (48) 22 623 60 00

fax (48) 22 623 60 01

Biuro Budowy

ul. Pułaskiego 65a

16-400 Suwałki

tel. 797 333 469

email: sekretariat.suwalki@budimex.pl