Aktualności

W dniu 13 kwietnia 2019 oddano do ruchu zakończoną obwodnicę Suwałk w ciągu drogi S61.

Aktualnie droga jest w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.

Cała inwestycja w zakresie wykonawstwa kosztowała 299 454 570,00 PLN brutto.

Oddana trasa znacznie odciążyła centrum Suwałk zwłaszcza od ruchu ciężkiego, towarowego, przelotowego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowników drogi jak i mieszkańców miasta.

Obecny wygląd trasy obrazują zdjęcia wykonane z lotu ptaka.

15.05.2019r. Serwis dla podwykonawców

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony  (czytaj dalej...)

13.04.2019 r. Oddanie do użytku obwodnicy Suwałk

W dniu 13.04.2019 roku została otwarta obwodnica Suwałk, która wyprowadza z Suwałk (czytaj dalej...)

08.04.2019 r. Utrudnienia w ruchu drogowym

Informujemy, iż w dniach 08.04.2019 r. - 14.04.2019 r. w związku z pracami przygotowawczymi i robotami w ramach realizacji obwodnicy m. Suwałki, głównie pracami związanymi z budową (czytaj dalej...)

12.03.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

(czytaj dalej...)

12.03.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektów WD-1a, PZ-6 i M-7.2

(czytaj dalej...)

22.02.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

(czytaj dalej...)

22.02.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektów WE-1 i WE-7.1

(czytaj dalej...)

09.01.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

(czytaj dalej...)

09.01.2019 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektów WE-3, WE-8 i PZ-9

(czytaj dalej...)

18.12.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów żelbetowych

(czytaj dalej...)

16.12.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie przepustów skrzynkowych

(czytaj dalej...)

16.12.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WE-10

(czytaj dalej...)

08.12.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-5

(czytaj dalej...)

20.11.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-4

(czytaj dalej...)

31.10.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-2

(czytaj dalej...)

19.07.2018 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie obiektu WD-11

(czytaj dalej...)

26.10.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr 2/2017 w sprawie ZRiD stała się ostateczną

Dnia 26.10.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 2/2017 na Zezwolenie na realizację (czytaj dalej...)

16.10.2017 r.  Generalny Wykonawca otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie odcinka B

(czytaj dalej...)

28.07.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr 3/2017 w sprawie ZRiD stała się ostateczną

Dnia 28.07.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 3/2017 na Zezwolenie na realizację (czytaj dalej...)

27.02.2017 r. Tablice Informacyjne o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskich

Tablice informujące o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskich - Instrument "Łącząc Europę" dla zadania "Projekt i Budowa Obwodnicy miasta Suwałki  w ciągu drogi ekspresowe S61 w ramach projektu: "Budowa drogi S61 Szczuczyn - Budzisko (granica Państwa)" (czytaj dalej...)

10.02.2017 r. Rada Budowy nr 13

Dnia 08.02.2017 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Budowy nr 13 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. 

06.02.2017 r. Wejście geodetów na Teren Budowy

Za pozwoleniem Inżynier Kontraktu Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze w okresie ziowym. Pierwsze prace jakie podjął Budimex to prace geodezyjne, wyznaczanie granic inwestycji i pasa drogowego.

02.02.2017 r. Przekazanie Placu Budowy

W dniu 02.02.2017 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskij 86 w Suwałkach Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy w celu realizacji robót budowlanych (czytaj dalej...)

27.01.2017 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego w sprawie ZRiD

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania (czytaj dalej ...)

16.01.2017 r.  Narada Techniczna nr 8

W dniu 16.01.2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Narada Techniczna nr 8 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Celem narady była analiza problemów projektowych i pozostałych, związanych z etapem Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru Robót.

 

13.01.2017 r. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 23.01.2017 r. o godzinie 10.00 na Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbędzie się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Celem spotkania będzie rozpatrzenie Projektu Wykonawczego - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcink B. (czytaj dalej...)

 

10.01.2017 r. Rada Budowy Nr 12

Dnia 09.01.2017 roku o godz 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 12 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Oprócz tego na Radzie Budowy został ustalony termin spotkania ZOPI - 23.01.2017 r. 

 

21.12.2016 r. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko wydała decyzję w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Obwodnicy miasta Suwałki Odcinek A i B. (czytaj dalej...)

 

19.12.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 10

W dniu 14.12.2016 roku w siedzibie Wykonawcy przy ul. Pułaskiego 65a w Suwałkach o godzinie 11.00 odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 10 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branży: drogowej, mostowej, teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej.

 

09.12.2016 r. Inwentaryzacja stanu istniejącego budynków przed rozpoczęciem robót

W dniach 12-16 grudnia 2016 roku w godzinach 8:00 a 16:00 Wykonawca (Budimex S.A.) zamierza przeprowadzić inwentaryzacjęstanu istniejącego budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych w okolicy miejsca prowadzenia prac (czytaj dalej...). 

 

07.12.2016 r. Rada Budowy Nr 11

Dnia 07.12.2016 roku o godz 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 11 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. 

 

05.12.2016r.  Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9

W dniu 30.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach o godzinie 12.00 odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 9 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branż teletechnicznej, sanitarnej, melioracyjnej, elektrycznej, geotechnicznej (czytaj dalej ...)

 

01.12.2016 r. Konsultacje społeczne

Dnia 09.11.2016 roku na stronie Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku pojawiło się Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Konsultacji społecznych (czytaj dalej...)


21-28.11.2016 r Badania Archeologiczne

W dniach 21.11.2016 r. - 28.11.2016 r. odbyły się badania archeologiczne na dwóch stanowiskach Poddubówek s.a. 3 i Suwałki s.a.11 (czytaj dalej ...)

 

17.11.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 8, Narada Techniczna nr 7, spotkanie w sprawie ZPRS

Dnia 17.11.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyły się trzy spotkania z udzialem Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.  (czytaj dalej...)

 

10.11.2016 r. Rada Budowy Nr 10

Dnia 10.11.2016 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 10 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Ponadto była omawiana sprawa związana z wydaniem decyzji ZRiD.

 

02.11.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 7

Dnia 26.10.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 7  z udziałem Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branż: teletechnicznej, energetycznej i sanitarnej.

 

20.10.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 6

Dnia 19.10.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 6  z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branży drogowej i mostowej.

 

13.10.2016 r. Rada Budowy Nr 9

Dnia 12.10.2016 roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 9 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego. Ponadto była omawiana sprawa związana z wydaniem decyzji ZRiD.

 

05.10.2016 r. Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 5

Dnia 05.10.2016 roku w siedzibie Wykonawcy przy ul. Pułaskiego 65a w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 5  z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z branż: teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej.

 

19.09.2016 r. - Wszczęcie postępowania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla uzyskania ZRID 

W dniu 14.09.2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (czytaj dalej...)

 

16.09.2016 r. - Prezentacja Pojektu Wykonawczego Nr 4

Dnia 15.09.2016 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 4 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym z  branży drogowej i mostowej.


08.09.2016 r. - Rada Budowy Nr 8

Dnia 08.09.2016 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 8 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była szczegółowa analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac Projektu Wykonawczego.

 

31.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 3

Dnia 31.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr 3 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branże: elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna i geotechniczna.


24.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 2

Dnia 24.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr  2 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branża mostowa. (czytaj dalej...)


24.08.2016 r. - Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 4

Dnia 24.08.2016 zgodnie z Warunkami Kontraktu Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4.


17.08.2016 r. - Prezentacja Projektu Wykonawczego - Nr 1

Dnia 17.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 1 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektm Wykonawczym - branża drogowa. Wykonawca przedstawił w wersji elektronicznej elementy Projektu Wykonawczego tj. Plan orientacyjny, układ komunikacyjny, Planszę zbiorczą, Przekroje: normalne, podłużne i poprzeczne.

 

10.08.2016 r. - Rada Budowy nr 7

W dniu 10.08.2016 roku w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy Nr 7 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

28.07.2016 r. Złożenie dokumentów dla uzyskania ZRID

W dniu 28.07.2016 roku Wykonawca (Budimex S.A.) złożył w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku dokumenty dla uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). (czytaj więcej...)


20.07.2016 r. -PŚP nr 3 - KOREKTA

W dniu 20 lipca 2016 roku Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 - KOREKTA.

 

Posiedzenie ZOPI - 18.07.2016 r

Dnia 18 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.  Przedmiotem obrad był "Projekt Budowlany - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 Odcinek A i Odcinek B" opracowany przez Budimex S.A. (czytaj więcej...)

 

Posiedzenie ZOPI

W dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 10.00 na Sali Konferencyjnej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Białymstoku odbędzie się Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)czytaj więcej...


08.07.2016 r. - 4 wersja Projektu Budowlanego

W dniu 08 lipca 2016 roku została złożona do Zamawiającego 4 wersja Projektu Budowlanego.

 

06.07.2016 r. -PŚP nr 3

W dniu 06 lipca 2016 roku Wykonawca otrzymał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3.

 

23.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 6

Dnia 23 czerwca 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 6 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była inwentaryzacja problemów projektowych i innych, związanych z etapem projektowania. 

 

20.06.2016 r. - 3 wersja Projektu Budowlanego

W dniu 20 czerwca 2016 r. została złożona do Konsultanta 3 wersja Projektu Budowlanego, zawierająca uwzględnione uwagi Zamawiającego i Konsultanta. 

 

16.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 5

W dniu 16 czerwca 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczny nr 5 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była analiza problemów projektowych i pozostałych, związanych z etapem projektowania. Zostały szczegółowo omówione wszystkie branże.

 

13.06.2016 r. Rada Budowy Nr 5

W dniu 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy Nr 5 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania było szczegółowe omówienie postępu prac projektowych.

 

01.06.2016 r. Rada Techniczna Nr 4

Dnia 1 czerwca 2016 roku  w siedzibie Konsultanta przy ulicy bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 4 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. (czytaj więcej...)

 

23.05.2016 r. Rada Budowy Nr 4

W dniu 23 maja 2016 r. odbyła się Rada Budowy Nr 4 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

17.05.2016 r. - wniosek o PŚP nr 2

W dniu 17 maja 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2, który został pozytywnie rozpatrzony przez Konsultanta.

 

13.05.2016 r. - Rada Techniczna Nr 3 

W dniu 13 maja 2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 3 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była analiza trudności  projektowych i pozostałych, związanych z etapem projektowania.

 

20.04.2016 r. Rada Budowy Nr 3

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się Rada Budowy Nr 3 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, a także omówienie aktualnego postępu prac projektowych.

 

11.04.2016 r. - prezentacja roboczego projektu budowlanego

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta w celu prezentacji projektu budowlanego oraz omówienia ewentualnych uwag i problemów projektowych. czytaj więcej...


16.03.2016 r. Rada Budowy Nr 2

W dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 2 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

10.03.2016 r. Narada Techniczna Nr 1

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Narada Techniczna Nr 1 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

17.02.2016 r. Rada Budowy Nr 1

W dniu 17 lutego 2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 1 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. czytaj więcej...

 

20.11.2015 r. - zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór

W dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem". czytaj więcej...


29.09.2015 r. - Zawarcie umowy na projekt i budowę

W dniu 29 września 2015 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na "Projekt i budowę Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcinek B"

Wykonawca
BUDIMEX SA

ul. Stawki 40

01-040 Warszwa

tel. (48) 22 623 60 00

fax (48) 22 623 60 01

Biuro Budowy

ul. Pułaskiego 65a

16-400 Suwałki

tel. 797 333 469

email: sekretariat.suwalki@budimex.pl