16.03.2016 r. Rada Budowy Nr 2

W dniu 16.03.2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 2 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza i rozwiązanie trudności projektowych, omówienie aktualnego postępu prac projektowych, ustalenie terminu prezentacji projektu. Po spotkaniu została sporządzona notatka, zatwierdzona przez wszystkie strony spotkania.