Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA GRUDZIEŃ 2016


Zaawansowanie rzeczowe sporządzono na podstawie Programu Prac Projektowych. Środki finansowe wypłacane są Wykonawcy na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP). 


Zaawansowania:

(narastająco)

Rzeczowe [%]

Finansowe:

LP.

Miesiące

Na podstawie wniosków Wykonawcy [%]

Na podstawie PŚP [%] 

2015

09.

Wrzesień


0%

0%

10.

Październik

0,14%

0%

0%

11.

Listopad

0,28%

1%

1%

12.

Grudzień

0,42%

1%

1%

2016

01.

Styczeń

0,55%

1%

1%

02.

Luty

0,69%

1%

1%

03.

Marzec

3,92%

1%

1%

04.

Kwiecień

4,16%

1%

1%

05.

Maj

4,29%

4,92%

4,92%

06.

Czerwiec

4,43%

4,92%

4,92%

07.

Lipiec

7,2%

8,2 %

8,2 %

08.

Sierpień

7,2%

8,2%

8,2%

09.

Wrzesień

7,2%

8,2%

8,2%

10.

Październik

7,2%

8,2%

8,2%

11.

Listopad 7,2% 8,2% 8,2%

12.

Grudzień
7,76% 8,76% 8,76%
2017
01. Styczeń 7,76% 8,76% 8,76 %