ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE KONTRAKTU - STAN NA SIERPIEŃ 2017

 

Zaawansowanie rzeczowe sporządzono na podstawie Programu Robót nr 2. Środki finansowe wypłacane są Wykonawcy na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP).