ZAAWANSOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE KONTRAKTU

 

Zaawansowanie rzeczowe sporządzono na podstawie Programu Robót nr 2 do Sierpnia 2017, a od Września 2017 do Czerwca 2018 na podstawie Programu Robót nr 3 zatwierdzonego 15.09.2017r. Natomiast od Lipca 2018 na podstawie Programu robót nr 4.1

Środki finansowe wypłacane są Wykonawcy na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP).