Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61
- Odcinek A i Odcinek B

KONTRAKT

Przedmiot kontraktu stanowi: "Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcinek B"

Aktualności

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Tel.: 85 66-45-800