Kontrakt

DANE OGÓLNE KONTRAKTU

 

Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 – Odcinek A i Odcinek B

 

Numer kontraktu z WYKONAWCA ROBÓT:     18/D/2014/2015 z dnia 29.09.2015 
Wartość kontraktu:                                                299 454 570,00  zł brutto 
Przewidywane lata realizacji Kontraktu:         2015 - 2019
Termin realizacji:                                                    34 miesiące od daty rozpoczęcia
                                                                                     do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca
                                                                                     do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (optymalizację), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy miasta Suwałki, obejmującą drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe) do km 12+830 wraz z budową w etapie I elementów węzła „Suwałki Północ” tj. łącznicy P1 o długości ok 670 m z podziałem na odcinki:

Odcinek A: odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47

Odcinek B – odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową w etapie I elementów węzła „Suwałki Północ”, tj. łącznicy P1 o długości ok. 670 m, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S-61 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S-61 na odcinku od km 0+000 do km 12+830 wraz z łącznicą P1 węzła „Suwałki Północ”.

Realizacja drogi ekspresowej s-61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.