Decyzja ZRiD nr 3/2017

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania:

"Budowa obwodnicy miasta Suwałki: obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)” dla:

ODCINKA B - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową w etapie I elementów węzła "Suwałki Północ", tj. łącznicy P1 o długości ok. 670 m

Tym samym został zatwierdzony Projekt Budowlany zlożony w dniu 28.07.2016 r.

Dnia 28.07.2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 3/2017 na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania:

"Budowa obwodnicy miasta Suwałki: obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)” dla:

ODCINKA B - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową w etapie I elementów węzła "Suwałki Północ", tj. łącznicy P1 o długości ok. 670 m,

Oznaczo to, że decyzja wydana przez Wojewodę Podlaskiego 27.01.2017r. z dniem 28.07.2017r. stała się decyzją ostateczną.