Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Tel.: 85 66-45-800
E-mail: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl

Zarządzanie i nadzór

Aecom Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Tel.: +48 22 427 37 00
Fax.: +48 22 427 37 01
E-mail: warsaw@aecom.com

 

Biuro Konsultanta
Aecom Polska Sp z o.o.
Ul. Bakałarzewska 86
16-400 Suwałki
Tel.: 87 566-20-86
E-mail: biuro.suwalki@aecom.com

Wykonawca

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

tel. (48) 22 623 60 00

fax (48) 22 623 60 01

 

Biuro Budowy

ul. Pułaskiego 65a

16-400 Suwałki

tel. 797 333 469

E-mail: sekretariat.suwalki@budimex.pl