Rada Techniczna nr 4

Dnia 1 czerwca 2016 roku  w siedzibie Konsultanta przy ulicy bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Rada Techniczna nr 4 z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania była inwentaryzacja problemów projektowych i innych, związanych z etapem projektowania. Ponadto Inżynier poinformował o badaniach Wykonawcy, potwierdzających stan gruntów, które odbędą się 3 czerwca 2016 roku.