Wszczęcie postępowania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla uzyskania ZRID

[19.09.2016]

W dniu 14.09.2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy miasta Suwałki:

  • Odcinek A – drogi ekspresowej S61 od km 0+000 do km 12+221,47;
  • Odcinek B – drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlanymi i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

 

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Podlaskiego rozpoczną się długo oczekiwane roboty budowlane (przewidziane na 2017 r.).

Przypomnijmy, że wniosek o decyzję ZRID Wykonawca złożył w dniu 28 lipca 2016 r.