18.07.2016 r. Posiedzenie ZOPI

[29.07.2016]

Dnia 18 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Przedmiotem obrad był "Projekt Budowlany - Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 Odcinek A i Odcinek B" opracowany przez Budimex S.A.

W posiedzeniu ZOPI uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kompetentnych w rejonie administracyjnym Suwałk władz.

Założenia projektu prezentował autor: przedstawiciel Wykonawcy - Transprojekt Gdański Sp.z.o.o.

W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji na Posiedzeniu ZOPI - Projekt Budowlany został przyjęty.