Prezentacja Projektu Wykonawczego nr 2 - branża mostowa

[30.08.2016]

Dnia 24.08.2016 roku w siedzibie Konsultanta przy ul. Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach odbyła się Prezentacja Projektu Wykonawczego Nr  z udziałem Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. Celem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych nad Projektem Wykonawczym - branża mostowa. Wykonawca przedstawił w wersji elektronicznej następujące elementy Projektu Wykonawczego dla obiektów: WE-1, WD-1a, WE-3, PZ-6 i PZ-12.

Ponadto Wykonawca ocenia zaawansowanie Projektu Wykonawczego branży mostowej na 20%.