17.02.2016 r. Rada Budowy Nr 1

W dniu 17 lutego 2016 r. w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się Rada Budowy Nr 1 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Celem spotkania była analiza bieżących problemów projektowych oraz postępu prac projektowych.  Po spotkaniu została sporządzona notakta, zatwierdzona przez wszystkie strony spotkania.